Τα διαθλαστικά σφάλματα των οφθαλμών, όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός περιορίζουν την οπτική οξύτητα των οφθαλμών. Η χρήση  γυαλιών και φακών επαφής  βελτιώνει την οπτική οξύτητα, αλλά δεν διορθώνει μόνιμα τα διαθλαστικά σφάλματα καθώς βελτιώνουν την εικόνα μόνο για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται. Η διαθλαστική χειρουργική προσφέρει μόνιμη διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων και βελτίωση της εικόνας όπως τα γυαλιά οράσεως ή οι φακοί επαφής. Υπάρχουν διάφορες διαθλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις για τη διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων με πιο διαδεδομένες τις τεχνικές που στοχεύουν στην αναδιαμόρφωση του κερατοειδούς χιτώνα, ενώ άλλες μέθοδοι περιλαμβάνουν την εμφύτευση εμφύτευση ενός ενδοφακού εντός του οφθαλμού (π.χ. σε περιπτώσεις υψηλών διαθλαστικών σφαλμάτων).

Ο καθ. Γ. Κυμιωνής έχει πολυετή χειρουργική εμπειρία στις τεχνικές διαθλαστικής χειρουργικής τόσο στον τομέα της χειρουργικής πρακτικής όσο και στον τομέα της μετεγχειρητικής παρακολούθησης και αντιμετώπισης ανεπιθύμητων επιπλοκών (όπως σε τραυματισμό, λοίμωξη κερατοειδούς κ.α.) (Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010, J Cataract Refract Surg. 2008)1, 2. Η διαθλαστική χειρουργική επέμβαση είναι κατάλληλη για άτομα που θέλουν να είναι ανεξάρτητα από γυαλιά ή φακούς επαφής, δεν έχουν κάποιο νόσημα στους οφθαλμούς πέραν του διαθλαστικού σφάλματος, αποδέχονται τους ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές της επέμβασης και κατανοούν ότι υπάρχει πιθανότητα μετά την επέμβαση να χρειάζονται γυαλιά οράσεος ή φακούς επαφής για να επιτύχουν την βέλτιστη όραση. Το πρώτο βήμα για την επέμβαση είναι ο προεγχειρητικός έλεγχος ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός όποια τεχνική και αν ακολουθηθεί. Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο μετράται με ακρίβεια το διαθλαστικό σφάλμα σε κάθε οφθαλμό, γίνεται τοπογραφικός έλεγχος του κερατοειδούς, μέτρηση του μεγέθους της κόρης στο σκοτάδι, μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς χιτώνα και λεπτομερής εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία. Όλες οι πληροφορίες καταγράφονται στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς και στο τέλος ο ιατρός ελέγχει αν πληρούνται όλα τα όρια ασφαλείας για να κάνει ο ασθενής την επέμβαση.

Δείτε παρακάτω τις δύο πιο δημοφιλείς μεθόδους διαθλαστικών επεμβάσεων.

Η πιο δημοφιλής διαθλαστική επέμβαση είναι η  LASIK, όπου δημιουργείται αρχικά ένας κρημνός στις ανώτερες στιβάδες του κερατοειδούς με τη χρήση femtosecond laser, ο οποίος ανασηκώνεται (χωρίς να απομακρύνεται) για να γίνει σμίλευση του κερατοειδούς με excimer laser και τέλος επανατοποθέτηση του κρημνού στην αρχική του θέση. Η γρήγορη αποκατάσταση της όραση, ο μειωμένος πόνος και η δυνατότητα διόρθωσης υψηλών βαθμών διαθλαστικού σφάλματος είναι βασικοί παράγοντες που έχουν κάνει την τεχνική αυτή δημοφιλή. Εντούτοις τα κριτήρια ασφαλείας της τεχνικής δεν πρέπει να αμελούνται καθώς αρκετοί ενδιαφερόμενοι δεν είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για την τεχνική αυτή και θα πρέπει να ενημερώνονται για τους λόγους που δεν μπορούν να κάνουν επέμβαση με αυτή την τεχνική. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται για περίπου 20 χρόνια και η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και ακρίβεια, αρκεί πάντα να γίνεται σε μάτια που πληρόυν τις προυποθέσεις ασθαλείας.

Μια άλλη επίσης δημοφιλής διαθλαστική επέμβαση είναι η PRK, όπου αρχικά αφαιρείται το επιθήλιο του κετατοειδούς σε μια κεντρική περιοχή του κετατοειδούς και ύστερα γίνεται φωτοαποδόμηση με excimer laser των επιφανειακών στοιβάδων του κερατοειδούς έτσι ώστε να αλλάξει η καμπυλότητα του και να εστιάζεται το φως στον αμφιβληστροειδή. Στην τεχνική αυτή δεν γίνεται τομή του κερατοειδικού ιστού και δεν δημιουργείται κρημνός, αλλά γίνεται αφαίρεση του επιθηλίου με μηχανικό τρόπο ή με excimer laser. Ένα προστατευτικός, θεραπευτικός  φακός επαφής τοποθετείται στο μάτι στο τέλος της επέμβασης για μερικές ημέρες, έτσι ώστε η επιφάνεια του κερατοειδούς να καλυφθεί πιο εύκολα από το επιθήλιο που αναγεννάται στην περιοχή που αφαιρέθηκε. Η αποκατάσταση της πλήρους όρασης διαρκεί λίγες ημέρες περισσότερο από την τεχνική Lasik. Ο πόνος και η δυσφορία είναι αισθητή για 2-4 ημέρες μετά την εγχείρηση, επειδή η επούλωση του επιθηλιακού ιστού ολοκληρώνεται σε αυτή την περίοδο.