Ερευνητικό έργο

Το κλινικό του έργο εστιάζεται στις παθήσεις και την χειρουργική του κερατοειδούς. Έχει πραγματοποιήσει την πρώτη μεταμόσχευση ενδοθηλίου-dmek- στην Ελλάδα (τον Απρίλιο 2012) και την πρώτη αμφοτερόπλευρη παιδιατρική μερική μεταμόσχευση κερατοειδούς μετά από διαμπερή κερατοπλαστική παγκοσμίως (J AAPOS. 2013 Jun;17(3):337-8). Υπήρξε συντονιστής της ομάδας για την πρώτη παγκόσμια μεταμόσχευση αυτόλογων βλαστικών κυττάρων από λιπώδη ιστό για παθήσεις κερατοειδούς (Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2011 Oct 20).

Επίσης έχει περιγράψει καινούργιες τεχνικές επεμβάσεων όπως η τεχνική συνδυασμού  PTK και διασύνδεση κερατοειδικού κολλαγόνου όπου αποτελεί σήμερα μια από τις μεθόδους εκλογής στους ασθενείς αυτούς (Ophthalmology. 2012 Sep;119(9):1777-84) και που έχει ονομασθεί Cretan Protocol. Αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής είναι ο καθηγητής κ. Κυμιωνής και η κλινική του ν’ αποτελεί το κέντρο αναφοράς για τις μεταμοσχεύσεις και παθήσεις κερατοειδούς και ειδικά για τον κερατόκωνο με διεθνείς συνεργασίες-πολυκεντρικές μελέτες.

Επιτεύγματα

 • Πρώτη αμφοτερόπλευρη παιδιατρική μερική μεταμόσχευση κερατοειδούς.
 • Πρώτη παγκόσμια μεταμόσχευση αυτόλογων βλαστικών κυττάρων.
 • Καινούργιες τεχνικές επεμβάσεων όπως η τεχνική συνδυασμού PTK και διασύνδεση κερατοειδικού κολλαγόνου.
 • Πρώτη μεταμόσχευση ενδοθηλίου-dmek- στην Ελλάδα.

Ερευνητικά εργαστήρια

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

 • Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (patent)

  Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (patent)

  Device and method for the increase of ocular elasticity and prevention of macular degeneration.

  Device and method for the increase of ocular elasticity and prevention of macular degeneration. Pallikaris Ioannis, Tsilimbaris Miltiadis, Kounis George, Kymionis George, Harilaos Ginis (September 2004-United States Patent 6786927, Appl. No.: 09/938,051)

 • Πολυκεντρική μελέτη

  Πολυκεντρική μελέτη

  Efficacy and safety assessment of T4020 versus vehicle in patients with chronic neurotrophic keratitis or corneal ulcer”

  Χρηματοδότηση στα πλαίσια πολυκεντρικής μελέτης για την “Efficacy and safety assessment of T4020 versus vehicle in patients with chronic neurotrophic keratitis or corneal ulcer” (Phase III study, international, multicentre, randomized, double masked, 2 parallel groups versus vehicle, in 124 evaluable patients treated for 28 days). Η διαχείριση της χρηματοδότησης έγινε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  ΕΛΚΕ (ΚΑ 3977) (Οκτώβριος 2013 – Σεπτέμβριος 2014)

 • Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Μελέτη της αποτελεσματικότητας της διασύνδεσης του κερατοειδικού κολλαγόνου υψηλής έντασης.

  Χρηματοδότηση ανταγωνιστικής πρότασης ερευνητικής μελέτης (κύριος ερευνητής) (1000€) με θέμα “Μελέτη της αποτελεσματικότητας της διασύνδεσης του κερατοειδικού κολλαγόνου υψηλής έντασης μέσω του προσδιορισμού της διαχωριστικής γραμμής του στρώματος με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής προσθίου τμήματος.”, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑ 4020) κατά την περίοδο 28-02-2014 έως 27-02-2015.

 • Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Θεραπεία της διαφανούς περιφερικής εκφύλισης του κερατοειδούς.

  Χρηματοδότηση ανταγωνιστικής πρότασης ερευνητικής μελέτης (κύριος ερευνητής) (2500€) με θέμα “Θεραπεία της διαφανούς περιφερικής εκφύλισης του κερατοειδούς με ταυτόχρονη φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή ακολουθούμενη από διασύνδεση του κερατοειδικού κολλαγόνου.”, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑ 3866) κατά την περίοδο 24-05-2013 έως 24-05-2015.

 • Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Διασύνδεση του κερατοειδικού κολλαγόνου.

  Χρηματοδότηση ανταγωνιστικής πρότασης ερευνητικής μελέτης (κύριος ερευνητής) (2500€) με θέμα “Διασύνδεση του κερατοειδικού  κολλαγόνου μετά από αφαίρεση του επιθήλιου με δι-επιθηλιακή φωτοθεραπευτική κερατεκτομή”, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑ 3764) κατά την περίοδο 18-01-2013 έως 17-01-2014.

 • Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Development of a surgical method to removal corneal epithelium.

  Χρηματοδότηση ανταγωνιστικής πρότασης ερευνητικής μελέτης (κύριος ερευνητής) (15000€) με θέμα “Development of a surgical method to removal corneal epithelium”, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑ 3441) κατά την περίοδο 14-10-2011 έως 13-10-2014.

 • Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Παρασκευή μοσχευμάτων κερατοειδούς.

  Χρηματοδότηση ανταγωνιστικής πρότασης ερευνητικής μελέτης (κύριος ερευνητής) (2500€) με θέμα “Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου τρόπου παρασκευής μοσχευμάτων κερατοειδούς”, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑ 3091) κατά την περίοδο 21-11-2010 έως 20-11-2011.

 • Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Διασύνδεση του κερατοειδικού κολλαγόνου.

  Χρηματοδότηση ανταγωνιστικής πρότασης ερευνητικής μελέτης (κύριος ερευνητής) (2500€) με θέμα “Διασύνδεση του κερατοειδικού κολλαγόνου με τη χρήση ριβοφλαβίνης και υπεριώδους ακτινοβολίας (UVA) για την αντιμετώπιση των εκτατικών παθήσεων του κερατοειδούς”, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑ 2926) κατά την περίοδο 14-05-2010 έως 31-03-2011.

 • Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  ESCRS study of prophylaxis of postoperative cystoid macular edema after cataract surgery.

  Χρηματοδότηση ανταγωνιστικής πρότασης πολυκεντρικής ερευνητικής μελέτης (κύριος ερευνητής σε συνεργασίαμε άλλα δύο ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και στην Αμερική) (25000€) με θέμα “ESCRS study of prophylaxis of postoperative cystoid macular edema after cataract surgery”, από την European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) τον Σεπτέμβριο του 2007 στη Σουηδία.

 • Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Ανταγωνιστική πρόταση ερευνητικής μελέτης

  Population study assessing average 20 ocular biometry and visual quality in Europe: a pilot project.

  Χρηματοδότηση ανταγωνιστικής πρότασης πολυκεντρικής ερευνητικής μελέτης (κύριος ερευνητής σε συνεργασίαμε άλλα δύο ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και στην Αμερική) (25000€) με θέμα “Population study assessing average 20 ocular biometry and visual quality in Europe: a pilot project”, από την European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) τον Σεπτέμβριο του 2006 στο Λονδίνο, Αγγλία ECR-CCRS-2010-01 (Project Gullstrand).

Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (patent)

Device and method for the increase of ocular elasticity and prevention of macular degeneration. Pallikaris Ioannis, Tsilimbaris Miltiadis, Kounis George, Kymionis George, Harilaos Ginis (September 2004-United States Patent 6786927, Appl. No.: 09/938,051)